POR (Programul Operational Regional) 

 
Programele vizate de noi in cadrul POR sunt:
• AP1 – Promovarea transferului tehnologic
Crearea, modernizarea şi extinderea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic, inclusiv dotare
• AP2 – Îmbunǎtǎţirea competitivitǎţii IMM-urilor
      • construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/serviciiIMM, inclusiv dotare cu instalații, echipamente (inclusiv sisteme IT), utilaje, mașini, inclusiv noi tehnologii
      • crearea/ modernizare/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente

Consultanță

Soluții customizate în funcție de nevoile clienților, cu o arhitectură ... citește mai mult

Soluții

Implementare soluţiilor pentru gestiunea afacerilorcitește mai mult

Cercetare

Derulǎm activitǎţi cercetare şi dezvoltare in domeniul IT&C... citește mai mult

Fonduri Europene

Oferim consultanţǎ pentru accesarea şi derulara proiectelor finanţate din...citește mai mult

Parteneriate

Prin colaborarea cu alți parteneri, oferim o gamă largă de soluții IT... citește mai mult

Evenimente

Avant Consulting organizează evenimente pentru informare... citește mai mult