Fonduri guvernamentale

  

Oferim consultanta in vederea accesarii de fonduri finantate de la bugetul de stat, pentru urmatoarele categorii de proiecte:
 • microindustrializare - Programul este unul de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, principalul obiectiv al acestuia fiind de susținere a investițiilor în sectoarele economice prioritare. Citeste mai mult...
 • stimularea comertului - Programul urmareste intarirea capacitatii operatorilor economici de promovare a produselor si serviciilor de piata, precum si dezvoltarea si modernizarea activitatii comerciantilor si prestatorilor de servicii de piata. Citeste mai mult...
 • dezvoltarea abilităților antreprenoriale - Obiectivul „Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START”, il constituie stimularea infiintarii de noi microintreprinderi, imbunatatirea performantelor economice ale celor existente, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor in scopul implicării acestora in structuri economice private. Citeste mai mult...
 
Program Microindustrializare
 
Programul este unul de încurajare şi stimulare a înfiinţării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii, principalul obiectiv al acestuia fiind de susținere a investițiilor în sectoarele economice prioritare.
 1. Solicitanți eligibili
Pot beneficia de asistență financiară nerambursabilă în cadrul Programului, societăţile comerciale (microîntreprinderi, întreprinderi mici şi mijlocii) care îndeplinesc următoarele criterii:
  • sunt IMM, care au până la 249 de angajaţi şi realizeazăă de afaceri anuală netă de până la 50 milioane euro sau deţin active totale de până la 43 milioane euro, echivalent în lei;
  • au capital social integral privat;
  • nu au datorii la bugetul local sau la stat;
  • au minim 2 ani de la înregistrare la Registrul Comerţului la data completării online;
  • nu au depăşit plafonul de minimis de 200.000,00 Euro în 3 ani fiscali consecutivi la nivelul întreprinderii unice.
  • Codul CAEN pentru care solicita finantare se regaseste in lista de coduri CAEN eligibile
 1. Valoarea Fianciară Nerambursabilă
Prin intermediul programului, se poate accesa o alocatie Financiara Nerambursabila in valoare de 120,000lei/beneficiar reprezentand maxim 90% din valoarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului;
Diferenta de pana la 100%, va fi suportata de catre beneficiar.
TVA-ul in cadrul acestui apel de proiecte nu este eligibil.
  1. Investitii
   • Echipamente IT tehnica de calcul
   • Cititoare pentru cod de bare
   • Cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare
   • Achizitionarea de aparate de marcat electronie fiscale
   • Echipamente tehnologice masini, utilaje si instalatii de lucru
   • Electro si motostiuitoare
   • Active necorporale referitoare la: brevete de inventie, marci de produse si servicii, software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata
   • Mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale
   • Mijloace de transport marfa
   • Certificare sistem de management al calitatii / mediului / sanatatii si securitatii ocupationale / sigurantei alimentelor
   • Realizare site
   • Achizitionare de instalatii / echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie
   • Publicitatea on-line a activităţilor societăţii comerciale, elaborarea şi producţia de material
   • Participare la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesionala / specializare / perfectionare profesionala sau costurile cu formarea profesională la locul de muncă pentru noii angajaţi ai societăţii aplicante;
   • Consultanta pentru obtinerea finantarii in cadrul programului (maximum 5% din valoarea eligibila a proiectului – singura cheltuiala eligibila ce poate fi realizata inainte de semnarea contractului de finantare)
tipărite de promovare a activităţilor desfăşurate de societate, pe suport hârtie şi pe suport electronic, in limita a 15% din valoarea cheltuielilor eligibile mai puţin promovarea si consultanţa.
Modalitatea de plata a ajutorului financiar nerambursabil poate fi dupa cum urmeaza:
   • Conform principiului rambursarii, prin care in cel mult 40 de zile lucratoare se achizitioneaza bunurile dorite, urmand ca in urma unei cereri de rambursare sa se deconteze de catre Autoritatea Contractanta (fara TVA)
   • Conform mecanismului cererii de plata, prin care beneficiarul achita furnizorului contributia proprie, primeste bunurile achitate, dupa care vor primi de la OTIMMC diferenta de AFN. In acest caz, beneficiarii au obligatia ca in maximum 40 de zile de la primirea AFN sa trimita catre Autoritatea Contractanta copia OP-ului si a extrasului de cont privind virarea sumelor catre furnizorii bunurilor achizitionate.
  1.  Inscriere in cadrul programului
  2.  Evaluarea proiectelor
Pentru inscrierea planului de afaceri, este necesara crearea unui cont, care va permite accesul la aplicatia on-line. Data de la care se poate realiza inscrierea on-line, se comunica pe site-ul institutiei finantatoare cu cel putin 5 zile inainte de data de incepere a procesului de inregistrare, iar transmiterea planului de afaceri va fi posibila pe o perioada de 10 zile de la demararea programului, incepand cu ora 10:00 a primei zile de inscrieri, pana la ora 20:00 a ultimei zile de inscrieri.
Dupa finalizarea perioadei de inscriere online, solicitantii sunt obligati ca in termen de 10 zile lucratoare, sa transmita fizic documentele de justificare, care vor sta la baza evaluarii proiectelor.
Aceasta se realizeaza in doua etape, dupa cum urmeaza:
Etapa I:
Verificarea din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii documentelor (se verifica daca toate cheltuielile propuse spre finantare sunt eligibile, existenta tuturor documentelor solicitate prin intermediul Procedurii de implementare a programului, eligibilitatea codului CAEN pentru care se solicita finantarea si concordanta cu investitia vizata)
Etapa a II-a:
Verificarea punctajului – punctajul se calculeaza in mod automat de catre aplicatia online, pe parcursul completarii planului de afaceri. Punctajul minim acceptat este de 50 de puncte. In cazul in care exista doua sau mai multe proiecte depuse cu punctaj egal, departajarea acestora se va realiza in functie de:
    • Numarul mediu de salariati la 31.12.2014
    • Valoarea cfrei de afaceri
    • Achizitia de IT, software, echipamente tehnologice
    • Activitatea de comert on-line
    • Activitatea de comercializare la export
    • Curs de antreprenoriat
    • Valoarea profitului din exploatare
    • Numarul de inregistrare, conform principiului “primul venit, primul servit”
La finalul perioadei de inregistrare, vor fi acceptate la finantare proiectele cu cele mai bune punctaje, in limita bugetului disponibil.
 STATUS: pregatire deschidere 2015. Data estimata de lansare: IUNIE 2015
 
Program Comert
 
Programul urmareste intarirea capacitatii operatorilor economici de promovare a produselor si serviciilor de piata, precum si dezvoltarea si modernizarea activitatii comerciantilor si prestatorilor de servicii de piata.
1.      Solicitanti eligibili
Beneficiarii de asistenta financiara nerambursabila in cadrul programului, sunt operatorii economici incadrati in categoria IMM-urilor (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii), care indeplinesc cumulativ urmatoarele criterii de eligibilitate:
   • Au cel putin 2 ani calendaristici de la infiintare
   • Codul CAEN pentru care solicita finantare este autorizat cu cel putin 3 luni anterior datei completarii on-line a planului de investitii
   • Codul CAEN pentru care solicita finantare se regaseste in lista de coduri CAEN eligibile
   • Au obtinut profit din exploatare in exercitiun financiar precedent depunerii cererii de finantare
   • Nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale (atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru)
2.      Valoare financiara nerambursabila
Prin intermediul programului, se poate solicita suma maxima de 82.000 lei, nerambursabil. In functie de tipul societatii aplicante, procentul de finantare poate diferi dupa cum urmeaza:
   • Microintreprinderi – 90% (maximum 9 angajati si o cifra de afaceri anuala de pana la 2 milioane euro, echivalentul in lei)
   • Intreprinderi mici – 80% (intre 10 si 49 angajati si o cifra de afaceri anuala neta de pana la 10 milioane euro, echivalentul in lei)
   • Intreprinderi mijlocii – 70% (intre 50 si 245 angajati si o cifra de afaceri anuala neta de pana la 50 milioane euro, echivalentul in lei)
Diferenta de pana la 100%, va fi suportata de catre beneficiar.
TVA-ul in cadrul acestui apel de proiecte nu este eligibil.
3.      Investitii:
   • Echipamente IT tehnica de calcul
   • Cititoare pentru cod de bare
   • Cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare
   • Achizitionarea de aparate de marcat electronie fiscale
   • Echipamente tehnologice masini, utilaje si instalatii de lucru
   • Electro si motostiuitoare
   • Active necorporale referitoare la: brevete de inventie, marci de produse si servicii, software pentru comertul on-line, software-uri necesare desfasurarii activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata
   • Mobilier, aparatura birotica si sisteme de protectie a valorilor umane si materiale
   • Mijloace de transport marfa
   • Certificare sistem de management al calitatii / mediului / sanatatii si securitatii ocupationale / sigurantei alimentelor
   • Realizare site
   • Achizitionare de instalatii / echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie
   • Publicitate on-line a activitatilor de comercializare a produselor si serviciilor de piata
   • Participare la cursuri de instruire pentru formare / calificare profesionala / specializare / perfectionare profesionala
   • Consultanta pentru obtinerea finantarii in cadrul programului (maximum 5% din valoarea eligibila a proiectului – singura cheltuiala eligibila ce poate fi realizata inainte de semnarea contractului de finantare)
   • Participarea la cursuri de instruire internationala in tehnici de export
Toate cheltuielile efectuate, trebuie sa fie in legatura directa cu activitatile codului CAEN autorizat pentru care se solicita finantarea si trebuie realizate in cel mult 30 zile lucratoare de la semnarea contractului de finantare.
Modalitatea de plata a ajutorului financiar nerambursabil poate fi dupa cum urmeaza:
   • Conform principiului rambursarii, prin care in cel mult 30 de zile lucratoare se achizitioneaza bunurile dorite, urmand ca in urma unei cereri de rambursare sa se deconteze de catre Autoritatea Contractanta (fara TVA)
   • Conform mecanismului cererii de plata, prin care beneficiarul achita furnizorului contributia proprie, primeste bunurile achitate, dupa care vor primi de la OTIMMC diferenta de AFN. In acest caz, beneficiarii au obligatia ca in maximum 30 de zile de la primirea AFN sa trimita catre Autoritatea Contractanta copia OP-ului si a extrasului de cont privind virarea sumelor catre furnizorii bunurilor achizitionate.
4.      Inscriere in cadrul programului
Pentru inscrierea planului de afaceri, este necesara crearea unui cont, care va permite accesul la aplicatia on-line. Data de la care se poate realiza inscrierea on-line, se comunica pe site-ul institutiei finantatoare cu cel putin 5 zile inainte de data de incepere a procesului de inregistrare, iar transmiterea planului de afaceri va fi posibila pe o perioada de 10 zile de la demararea programului, incepand cu ora 10:00 a primei zile de inscrieri, pana la ora 20:00 a ultimei zile de inscrieri.
Dupa finalizarea perioadei de inscriere online, solicitantii sunt oblicat ca in termen de 10 zile lucratoare, sa transmita fizic documentele de justificare, care vor sta la baza evaluarii proiectelor.
5.      Evaluarea proiectelor
Aceasta se realizeaza in doua etape, dupa cum urmeaza:
Etapa I:
  • Verificarea din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii documentelor (se verifica daca toate cheltuielile propuse spre finantare sunt eligibile, existenta tuturor documentelor solicitate prin intermediul Procedurii de implementare a programului, eligibilitatea codului CAEN pentru care se solicita finantarea si concordanta cu investitia vizata)
Etapa a II-a:
  • Verificarea punctajului – punctajul se calculeaza in mod automat de catre aplicatia online, pe parcursul completarii planului de afaceri. Punctajul minim acceptat este de 50 de puncte. In cazul in care exista doua sau mai multe proiecte depuse cu punctaj egal, departajarea acestora se va realiza in functie de:

   • Numarul mediu de salariati la 31.12.2014
   • Valoarea cfrei de afaceri
   • Achizitia de IT, software, echipamente tehnologice
   • Activitatea de comert on-line
   • Activitatea de comercializare la export
   • Curs de antreprenoriat
   • Valoarea profitului din exploatare
   • Numarul de inregistrare, conform principiului “primul venit, primul servit”
La finalul perioadei de inregistrare, vor fi acceptate la finantare proiectele cu cele mai bune punctaje, in limita bugetului disponibil.
STATUS: pregatire deschidere 2015. Data estimata de lansare: IUNIE 2015

 

  Programul START

 

Obiectivul „Programului pentru dezvoltarea abilitatilor antreprenoriale in randul tinerilor si facilitarea accesului acestora la finantare – START”, il constituie stimularea infiintarii de noi microintreprinderi, imbunatatirea performantelor economice ale celor existente, cresterea potentialului de accesare a surselor de finantare si dezvoltarea aptitudinilor antreprenoriale ale tinerilor in scopul implicării acestora in structuri economice private.

 1. Solicitanti eligibili

Societatile comerciale care la momentul completarii online a planului de afaceri au cel mult 2 ani de la inregistrare la Registrul Comertului, se incadreaza in categoria IMM-urilor (microintreprinderi, intreprinderi mici si mijlocii), nu au mai beneficiat de alocatie financiara nerambursabila in cadrul acestui program si nu au datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale (atat pentru sediul social, cat si pentru toate punctele de lucru), iar administratorul societatii are cel putin studii medii definitivate. De asemenea, codul CAEN pentru care se solicita finantarea trebuie sa fie eligibil.

2. Valoare financiara nerambursabila

Suma maxima ce poate fi solicitata, nu poate depasi 94.500 lei, reprezentand maximum 90% din valoarea totala a cheltuielilor eligibile. Diferenta de 10%, reprezinta contributia solicitantului.

3.   Investitii:

 • Ehipamente tehnologice masini, utilaje si instalatii de lucru (inclusiv software-ul aferent)
  • Aparate si instalatii de masura, control, reglare, cititoare pentru cod de bare, cantare electronice cu/fara printer pentru etichetare, aparate de marcat electronice fiscale
  • Mijloace de transport marfa
  • Echipamente IT tehnica de calcul
  • Cursuri de instruire internationala in tehnici de export
  • Mobilier, aparatura birotica, sisteme de protectie a valorilor umane si materiale
  • Realizare site de prezentare (maxim 10.000 lei)
  • Instalatii/echipamente specifice in scopul obtinerii unei economii de energie
  • Cursuri de dezvoltare a abilitatilor de antreprenoriat (maxim 4.500 lei)
   • Consultanta pentru intocmirea documentatiei in vederea obtinerii finantarii si implementarea proiectului (maximum 5% din valoarea decontata – singura cheltuiala care se poate realiza inainte de semnarea contractului de finantare)
   • Conform mecanismului cererii de plata, prin care beneficiarul achita furnizorului contributia proprie de 10%, primeste bunurile achitate, dupa care vor primi de la OTIMMC diferenta de 90%. In acest caz, beneficiarii au obligatia ca in maximum 30 de zile de la primirea AFN sa trimita catre Autoritatea Contractanta copia OP-ului si a extrasului de cont privind virarea sumelor catre furnizorii bunurilor achizitionate.
   • Verificarea din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii documentelor (se verifica daca toate cheltuielile propuse spre finantare sunt eligibile, existenta tuturor documentelor solicitate prin intermediul Procedurii de implementare a programului, eligibilitatea codului CAEN pentru care se solicita finantarea si concordanta cu investitia vizata)
   • Verificarea punctajului – punctajul se calculeaza in mod automat de catre aplicatia online, pe parcursul completarii planului de afaceri. Punctajul minim acceptat este de 50 de puncte. In cazul in care exista doua sau mai multe proiecte depuse cu punctaj egal, departajarea acestora se va realiza in functie de:
    • Numarul locurilor de munca ce urmeaza a fi create in cadrul programului
    • Numarul locurilor de munca existente la data inscrierii on-line
    • Achizitia de IT, software, echipamente tehnologice
    • Activitatea pentru care se acceseaza programul
    • Activitatea de comert on-line
    • Activitatea de comercializare la export
    • Curs de antreprenoriat
    • Numarul de inregistrare, conform principiului “primul venit, primul servit”
  • Investitii in active necorporale (brevete de inventie, marci de produse si servicii, software pentru comertul on-line, software necesar desfasurarii activitatii pentru care se solicita finantare)

  • Promovare on-line (maxim 15% din valoarea cheltuielilor eligibile, mai putin promovarea si consultanta)

 TVA-ul nu este considerat o cheltuiala eligibila, acesta fiind suportat in totalitate de catre solicitant.

 Realizarea investitiilor se realizeaza in cel mult 60 de zile lucratoare la semnarea contractului de finantare si se pot depune cel mult doua cereri de plata (prima cerere, trebuie sa reprezinte minimum 50% din valoarea totala solicitata).

Modalitatea de plata a ajutorului financiar nerambursabil poate fi dupa cum urmeaza:

 • Conform principiului rambursarii, prin care in cel mult 60 de zile lucratoare se achizitioneaza bunurile dorite, urmand ca in urma unei cereri de rambursare sa se deconteze de catre Autoritatea Contractanta 90% din valoarea facturilor (fara TVA)

4.  Inscriere in cadrul programului

Pentru inscrierea planului de afaceri, este necesara crearea unui cont, care va permite accesul la aplicatia on-line. Data de la care se poate realiza inscrierea on-line, se comunica pe site-ul institutiei finantatoare cu cel putin 10 zile inainte de data de incepere a procesului de inregistrare, iar transmiterea planului de afaceri va fi posibila pe o perioada de 10 zile calendaristice de la demararea programului, incepand cu ora 10:00 a primei zile de inscrieri, pana la ora 20:00 a ultimei zile de inscrieri.

Dupa finalizarea perioadei de inscriere online, solicitantii sunt oblicat ca in termen de 10 zile lucratoare, sa transmita fizic documentele de justificare, care vor sta la baza evaluarii proiectelor.

5. Evaluarea proiectelor

Aceasta se realizeaza in doua etape, dupa cum urmeaza:

Etapa I:

 • Verificarea din punct de vedere administrativ si al eligibilitatii documentelor (se verifica daca toate cheltuielile propuse spre finantare sunt eligibile, existenta tuturor documentelor solicitate prin intermediul Procedurii de implementare a programului, eligibilitatea codului CAEN pentru care se solicita finantarea si concordanta cu investitia vizata)

Etapa a II-a:

 • Verificarea punctajului – punctajul se calculeaza in mod automat de catre aplicatia online, pe parcursul completarii planului de afaceri. Punctajul minim acceptat este de 50 de puncte. In cazul in care exista doua sau mai multe proiecte depuse cu punctaj egal, departajarea acestora se va realiza in functie de:
  • Numarul locurilor de munca ce urmeaza a fi create in cadrul programului
  • Numarul locurilor de munca existente la data inscrierii on-line
  • Achizitia de IT, software, echipamente tehnologice
  • Activitatea pentru care se acceseaza programul
  • Activitatea de comert on-line
  • Activitatea de comercializare la export
  • Curs de antreprenoriat
  • Numarul de inregistrare, conform principiului “primul venit, primul servit”

La finalul perioadei de inregistrare, vor fi acceptate la finantare proiectele cu cele mai bune punctaje, in limita bugetului disponibil.

STATUS: pregatire deschidere 2015. Data estimata de lansare: IUNIE 2015

 


Consultanță

Soluții customizate în funcție de nevoile clienților, cu o arhitectură ... citește mai mult

Soluții

Implementare soluţiilor pentru gestiunea afacerilorcitește mai mult

Cercetare

Derulǎm activitǎţi cercetare şi dezvoltare in domeniul IT&C... citește mai mult

Fonduri Europene

Oferim consultanţǎ pentru accesarea şi derulara proiectelor finanţate din...citește mai mult

Parteneriate

Prin colaborarea cu alți parteneri, oferim o gamă largă de soluții IT... citește mai mult

Evenimente

Avant Consulting organizează evenimente pentru informare... citește mai mult