itemid106
 
Fonduri europene

 

Oferim consultanţǎ pentru accesarea şi derulara proiectelor finanţate din Fonduri Europene programul 2014 – 2020 pe urmǎtoarele programe si axe prioritare:

 

POC (Programul Operational Competitivitate)

   • AP1 - Cercetare, dezvoltare tehnologică și inovare (CDI)

Următoarele domenii de specializare inteligentă au fost identificate în cadrul Strategiei

Naționale de Cercetare Inovare 2014‐2020 și vor fi susținute prin POC:

    • bioeconomie.

    • tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, spaţiu și securitate.

    • energie, mediu și schimbări climatice.

    • econanotehnologii și materiale avansate.

    • sănătate, domeniu prioritar de interes național.

   • AP2 - Tehnologia informației și comunicațiilor (TIC)

Dezvoltarea produselor şi serviciilor TIC, a comerţului electronic şi a cererii de TIC;

    • eguvernare, interoperabilitate, securitate informatică, cloud computing și social media
    • TIC în educație, incluziune socială, sănătate și cultură

    • eComerţ, inovare în TIC

    • Infrastructura de bandă largă și servicii digitale

 

POR (Programul Operational Regional)

   • AP1 – Promovarea transferului tehnologic

Crearea, modernizarea şi extinderea infrastructurilor de inovare şi transfer tehnologic, inclusiv dotare

   • AP2 – Imbunǎtǎţirea competitivitǎţii IMM-urilor

 

    • construcția/ modernizarea și extinderea spațiului de producție/serviciiIMM, inclusiv dotare cu instalații, echipamente (inclusiv sisteme IT), utilaje, mașini, inclusiv noi tehnologii
    • crearea/ modernizarea/ extinderea incubatoarelor/ acceleratoarelor de afaceri, inclusiv dezvoltarea serviciilor aferente

 

Fonduri guvernamentale


Consultanță

Soluții customizate în funcție de nevoile clienților, cu o arhitectură ... citește mai mult

Soluții

Implementare soluţiilor pentru gestiunea afacerilorcitește mai mult

Cercetare

Derulǎm activitǎţi cercetare şi dezvoltare in domeniul IT&C... citește mai mult

Fonduri Europene

Oferim consultanţǎ pentru accesarea şi derulara proiectelor finanţate din...citește mai mult

Parteneriate

Prin colaborarea cu alți parteneri, oferim o gamă largă de soluții IT... citește mai mult

Evenimente

Avant Consulting organizează evenimente pentru informare... citește mai mult