Fonduri europene

 

Serviciile companiei noastre cuprind intocmirea documentatiilor necesare pentru obtinerea fondurilor nerambursabile, de la demararea proiectului pana in momentul  incasarii de catre beneficiar a ultimei transe din ajutorul nerambursabil si asistenta pe parcursul implementarii in colaborarea cu autoritatea de management a programului de finantare, oferind atat servicii de elaborare a proiectelor cat si servicii de implementare.
 
Evaluare:
 • Prezentarea programelor de finantare;
 • Analiza necesitatilor aferente investitiei;
 • Identificarea oportunitatilor si solutiilor pentru afaceri;
 • Analiza eligibilitatii solicitantului si stabilirea obiectivelor investitionale.
 
Elaborarea documentatiei in vederea accesarii fondurilor nerambursabile:
 • Studii de pre-fezabilitate;
 • Studii de fezabilitate;
 • Memorii justificative;
 • Planuri de afaceri;
 • Analize cost-beneficiu;
 • Studii si strategii de piata;
 • Strategii de marketing;
 • Cereri de finantare.
 
Implementarea proiectului
 • Stabilirea procedurilor  aplicabile in cadrul programului de finantare;
 • Intocmirea notelor de justificare si a documentatiei de atribuire pentru cheltuielile eligibile;
 • Verificarea ofertelor primite din partea potentialilor furnizori participanti la procedura de achizitie;
 • Desemnarea castigatorului si intocmirea raportului privind procedura de achizitie;
 • Supervizarea indeplinirii conditiilor stipulate in contractele de furnizare incheiate;
 • Centralizarea datelor obtinute de la Client si organizarea documentelor justificative in vederea depunerii cererii de rambursare;
 • Verificarea incadrarii activitatilor in bugetul previzionat si intocmirea propunerilor privind realocarea sumelor ramase pe alte linii bugetare;
 • Verificarea incadrarii activitatilor in graficul de timp propus;
 • Verificarea indeplinirii indicatorilor asumati prin contractul de finantare;
 • Depunerea cererii de rambursare;
 • Asistarea Clientului in intocmirea eventualelor raspunsuri la solicitarile de clarificari venite din partea Autoritatii Contractante;
 • Monitorizarea actiunilor intreprinse in implementarea proiectului.

Consultanță

Soluții customizate în funcție de nevoile clienților, cu o arhitectură ... citește mai mult

Soluții

Implementare soluţiilor pentru gestiunea afacerilorcitește mai mult

Cercetare

Derulǎm activitǎţi cercetare şi dezvoltare in domeniul IT&C... citește mai mult

Fonduri Europene

Oferim consultanţǎ pentru accesarea şi derulara proiectelor finanţate din...citește mai mult

Parteneriate

Prin colaborarea cu alți parteneri, oferim o gamă largă de soluții IT... citește mai mult

Evenimente

Avant Consulting organizează evenimente pentru informare... citește mai mult